Anders Narvinger lämnar styrelsen i TeliaSonera i samband med årsstämman 2013

Anders Narvinger har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som styrelseordförande, utan lämnar styrelsen i samband med årsstämman den 3 april 2013. Styrelsen har samtidigt informerats om Anders Narvingers beslut.

– Jag har förstått att valberedningen vill se förändringar i styrelsen och skapa något av en nystart för TeliaSonera, som även står inför ett VD-skifte. Mot den bakgrunden är det naturligt att jag aviserar att jag inte står till förfogande för omval, säger Anders Narvinger.


– Valberedningen inleder nu en process för att kunna föreslå årsstämman 2013 en ny styrelseordförande, och hoppas vara klara med sitt arbete i slutet av januari. VD Lars Nybergs kontrakt löper ut i december 2013. Därför blir ett av de första viktiga uppdragen för den nya ordföranden att genomföra rekryteringen av en ny VD, säger valberedningens ordförande Kristina Ekengren.


Valberedningen består av Kristina Ekengren, valberedningens ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta), samt Anders Narvinger (styrelsens ordförande).


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2012 kl 11.45.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.