Kommentar till Uppdrag Granskning reportage den 12 december

Uppdrag Gransknings reportage som sändes i Sveriges Television den 12 december innehåller en rad felaktiga och missvisande uppgifter om TeliaSoneras affärer i Uzbekistan.


TeliaSoneras ledning är fast övertygad om att den fortsatta rättsliga processen kommer att visa att TeliaSonera och dess företrädare är oskyldiga till de anklagelser som framförts. Ingenting i de uppgifter som Uppdrag Granskning nu publicerat ändrar detta.


TeliaSonera uppmanar Uppdrag Granskning och de två källor som låter sig intervjuas i programmet att kontakta polisutredningen om de har relevanta uppgifter.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


   


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.