TeliaSonera AB emitterar en 30-årig referensobligation om 400 miljoner pund på den brittiska marknaden

Den 29 november emitterade TeliaSonera en ny referensobligation på den brittiska marknaden om400 miljoner pund inom ramen för det befintliga EMTN-programmet med en löptid på 30 år ochförfallodag i december 2042. Kupongräntan blev 4,375 % och avkastningen 4,436 %

– Detta är den första obligation som vi emitterat i brittiska pund och jag är mycket nöjd med tidpunkten och den prisnivå som vi uppnått utifrån vår finansieringsstrategi med diversifiering och ökade löptider i vår skuldportfölj, säger Per-Arne Blomquist, vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i TeliaSonera.


Transaktionen genomfördes gemensamt av Deutsche Bank, RBS och Barclays.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 03.12. 2012.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com eller besök TeliaSonera Newsroom.


TeliaSonera provides network access and telecommunication services in the Nordic and Baltic countries, the emerging markets of Eurasia, including Russia and Turkey, and in Spain. TeliaSonera helps people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. Our ambition is to be number one or two in all our markets, providing the best customer experience, high quality networks and cost efficient operations. TeliaSonera is also the leading European wholesale provider with a wholly-owned international carrier network. In 2011, net sales amounted to SEK 104 billion, EBITDA to SEK 36.9 billion and earnings per share to SEK 4.20. The TeliaSonera share is listed on NASDAQ OMX Stockholm and NASDAQ OMX Helsinki. Read more at www.teliasonera.com.