Felaktig information om TeliaSoneras verksamhet i Kazakstan

Artikeln är en blandning av korrekta och inkorrekta fakta, halvsanningar, spekulationer och rena lögner. Artikeln baserar sig helt på anonyma källor och TeliaSonera har inte fått möjlighet att bemöta artikelns påståenden i sin helhet, endast sju enskilda frågor, där svaren också publicerats.


TeliaSonera har nolltolerans mot korruption och när vi upptäcker tecken på korruption eller andra oegentligheter någonstans i vår verksamhet handlar vi omedelbart.


Det är riktigt att flera ledande befattningshavare i Kcell och moderbolaget Fintur Holdings sades upp 2007 och att ett antal andra åtgärder togs för att säkerställa att de personer som leder vår verksamhet gör det i enlighet med våra värderingar. TeliaSonera driver idag ett mycket välskött bolag i Kazakstan. Vår uppförandekod som inte lämnar några tveksamheter kring vår syn på korruption följs av ledningen och bolaget. De rykten som cirkulerat kring Kcell har ett flertal gånger undersökts av oss själva, Ericsson och av Ernst & Youngs special fraud unit som utomstående oberoende revisorer. Vi lät också vår ordinarie revisor PWC gå igenom vår granskning av ärendet. Ingen av dessa har funnit något stöd för att ryktena är sanna. TeliaSonera bedriver en sund verksamhet i Kazakstan.


Artikeln påstår att Kcell skulle ha överinvesterat upp till 5 miljarder kronor i Kazakstan och att kostnaden per användare för att bygga nätet i Kazakstan är långt högre än på andra ställen. Det är en lögn. Om vi jämför våra investeringar under perioden 2003 till 2011 var kostnaden per användare för vårt svenska, norska och azerbajdzjanska nät väsentligt högre än kostnaden per användare i Kazakstan. Detta trots att Kazakstan till ytan är större än hela Västeuropa och vi har geografiska täckningskrav kopplade till vår verksamhet. Listan kan göras längre, men poängen är klar – vi har spenderat mindre per mobilanvändare i Kazakstan än i många av våra andra nät, uppgiften i Veckans Affärer är helt gripen ur luften. Under de senaste 5 åren har vår EBITDA marginal i Kazakstan stigit med 10 procentenheter, ett klart bevis på att vi bedriver en effektiv och framgångsrik verksamhet i Kazakstan.


Vidare påstår Veckans Affärer att vi försöker mörka information kring Kazakstan, det är inte sant. Varje gång vi möts av dessa anklagelser har vi bemött dem öppet och rakt, när samma uppgifter publicerades i Turkiet förra sommaren bemötte vi anklagelserna, när media ringer svarar vi så öppet vi kan på de frågor vi får.  Vi har bemödat oss om att ha rätt nivå på vår information i den här frågan. Vi vill å ena sidan så öppet som möjligt bemöta de anklagelser som riktas mot oss, oftast anonymt, å andra sidan vill vi inte ge luft till de felaktiga rykten som sprids.


Det är oseriöst att Veckans Affärer inte bemödat sig om att sakgranska uppgifter från anonyma källor innan de väljer att publicera osann information som riskerar att skada inte bara TeliaSonera, utan även andra svenska företags rykte i utlandet.
 För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com