TeliaSonera tammi–joulukuu 2011

Liikevaihdon kasvu ja käyttökateprosentin paraneminen jatkuivat

Neljäs vuosineljännes • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,1 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 27 123 milj. Ruotsin kruunuun (26 851).

 • Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna laskivat 4,6 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset laskivat 5,8 prosenttia 7 828 milj. kruunuun (8 311).

 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate kasvoi 2,1 prosenttia 9 191 milj. kruunuun (9 002), ja käyttökateprosentti kohosi 33,9 prosenttiin (33,5).

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä aleni 5,6 prosenttia 7 519 milj. kruunuun (7 969).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 6,3 prosenttia 4 972 milj. kruunuun (5 309) ja osakekohtainen tulos 1,15 kruunuun (1,18).

 • Vapaa kassavirta pieneni 70,0 prosenttia 523 milj. kruunuun (1 742), koska maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 0,6 mrd. kruunulla eikä osakkuusyhtiöistä saatu osinkoja (0,9).

 • Vuosineljänneksen aikana konsolidoitujen toimintojen liittymämäärä kasvoi 2,4 miljoonalla ja osakkuusyhtiöiden liittymämäärä 3,3 miljoonalla. Liittymien kokonaismäärä oli 170,0 miljoonaa.
   


Koko vuosi • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvoi 2,6 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto laski 2,5 prosenttia 104 354 milj. kruunuun (106 979).

 • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 13,7 prosenttia 18 341 milj. kruunuun (21 257) ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunuun (4,73).

 • Vapaa kassavirta pieneni 9 629 milj. kruunuun (12 901) pääasiassa maksettujen käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja osakkuusyhtiöistä saatujen osinkojen vähenemisen vuoksi.

 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 2,85 kruunua osakkeelta (2,75) eli yhteensä 12,3 mrd. kruunua (12,3), joka on 68 prosenttia (58) nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluvasta osuudesta.
   


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit
”Päättynyt vuosi oli jälleen hyvä vuosi TeliaSoneralle. Olemme ylpeitä siitä, että olemme kyenneet luomaan kasvua ja säilyttämään hyvän tasapainon liikevaihdon ja kustannusten välillä ja näin parantaneet käyttökateprosenttiamme ennen kertaluonteisia eriä jo kolmantena vuotena peräkkäin.


Toukokuussa julkistimme uuden brändi-identiteettimme, jonka konkreettisin etu asiakkaille on uusi hinnoittelumalli, jossa dataverkkovierailuhinnat ovat merkittävästi aiempaa edullisemmat ja kustannusten hallinta helpompaa. Asiakkaat voivat nyt käyttää päätelaitteitaan ulkomailla matkustaessaan samalla tavoin kuin kotimaassa. Olemme varmoja siitä, että kasvanut käyttö kompensoi ajan mittaan hinnanalennusten lyhyen aikavälin negatiivisen vaikutuksen liikevaihtoon. Jo nyt on nähtävissä, että käyttömäärät ovat enemmän kuin kaksinkertaistuneet verrattuna tilanteeseen vuosi sitten.


Verkon laatu ja kapasiteetti ovat strategiamme kulmakiviä. Vuonna 2011 investoimme verkkoihin ja toimilupiin yli 17 mrd. kruunua. Olemme monessa toimintamaassamme saavuttaneet teknologiajohtajan aseman tuomalla ensimmäisenä markkinoille 4G-palvelut. Verkon laajentaminen jatkuu. Esimerkiksi Ruotsissa 4G-palvelumme ovat nyt saatavilla 200 paikkakunnalla, ja määrä kasvaa yhdellä vuoden 2012 jokaisena päivänä. 4G-taulutietokoneet tulivat markkinoille ennen joulua, ja nyt odotamme voivamme tarjota 4G-puhelimia ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa.


Monet liiketoiminnoistamme saavuttivat tärkeitä virstanpylväitä neljännen vuosineljänneksen aikana. Meillä on nyt Ruotsissa yli puoli miljoonaa TV-asiakasta. Espanjassa Yoigo ylitti 3 miljoonan liittymäasiakkaan rajan ja kirjasi liikevoittoa ja positiivisen kassavirran. Nepalissa Ncellistä tuli markkinajohtaja, ja Azercellin käynnistettyä marraskuussa 3G-palvelut Azerbaidžanissa tarjoamme nyt 3G-palveluja kaikilla markkina-alueillamme Euraasiassa.


Osakkuusyhtiöiltä saatujen osinkojen pieneneminen ja merkittävät taajuusinvestoinnit vaikuttivat vapaaseen kassavirtaan. Näistä ensin mainittu liittyy Turkcellin omistusta ja hallintaa koskeviin riita-asioihin. Viime aikoina meidän eduksemme tehdyt oikeuden päätökset sekä Turkissa pääomamarkkinoita valvovan viranomaisen (Capital Markets Board) antama johtamis- ja hallintaperiaatteita koskeva uusi asetus ovat tärkeitä askelia oikeaan suuntaan.


Strategiamme mukaisesti pyrimme lisäämään keskeisiä omistuksiamme, ja olemmekin äskettäin allekirjoittaneet sopimuksen omistusosuutemme kasvattamisesta kazakstanilaisessa Kcellissä. Etsimme jatkuvasti uusia tilaisuuksia nykyisellä toimialueellamme tai sen lähialueilla. Kapasiteetin lisäämiseksi ja omistusosuuksien kasvattamiseksi tehdyistä merkittävistä investoinneista huolimatta vakaa taloudellinen asemamme mahdollistaa sen, että yhtiön hallitus voi ehdottaa tavanomaisen osingon kasvattamista 2,85 kruunuun osakkeelta.


Jatkossa odotamme liikevaihtomme ja tuloksemme paikallisissa valuutoissa laskettuna edelleen kasvavan vuonna 2012 makrotalouden ja toimialan haasteista huolimatta.”
 


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 2.2.2012 klo 7.00 (CET).