TeliaSonera förvärvar Svenska Stadsnät AB

TeliaSonera förvärvar samtliga aktier i Svenska Stadsnät AB vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till kommuner, företag och hushåll. Köpeskillingen är inte offentlig.

Svenska Stadsnäts försäljning uppgick till 53 miljoner kronor för helåret 2011 och företaget har idag verksamhet i sju kommuner: Laholm, Svalöv, Örkelljunga, Karlshamn, Gislaved, Gnosjö och Mölndal. Företaget har 14 anställda i Gislaved, Mölndal och Landskrona.


– Svenska Stadsnät har en öppen och kundorienterad kultur där tjänsteleverantörer kan verka i fri konkurrens och på lika villkor, vilket sammanfaller med våra ambitioner. Deras nät kompletterar vårt nät på ett bra sätt och Svenska Stadsnät har framgångsrikt etablerat goda kommunrelationer, säger Malin Frenning, chef för Affärsområde Bredbandstjänster inom TeliaSonera.


Möjligheten att leverera hög kapacitet till många svenskar i ett öppet fibernät är centralt i utvecklingen av fibermarknaden och den ambitionen delar TeliaSonera och Svenska Stadsnät.
– Med TeliaSonera som ny ägare får vår verksamhet de finansiella resurser som krävs för en framtida utbyggnad. Då TeliaSonera dessutom alltmer utvecklar sin öppna modell kommer våra nät och våra anställda in i rätt miljö, säger Börje Andersson, styrelseordförande i Svenska Stadsnät.


TeliaSoneras helägda dotterbolag Skanova tar över den operationella kontrollen i verksamheten samt konsoliderar Svenska Stadsnäts resultat i sina räkenskaper. Verksamheten kommer initialt att fortlöpa på samma sätt som tidigare. Över tid kommer formerna att utvärderas och utvecklas för att ge maximal nytta åt TeliaSoneras kunder och Svenska Stadsnäts kunder. Den nuvarande ledningen kommer att fortsätta utveckla bolagets affärskoncept och Svenska Stadsnäts vd, Jimmy Andreasson, kommer att ingå i Skanovas ledning.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2012 kl 08.00.