TeliaSoneras Årsredovisning 2011

TeliaSoneras Årsredovisning, Corporate Responsibility Report och företagspresentation 2011 finns nu tillgängliga på TeliaSoneras hemsida.


För femte året i rad är rapporterna helt webbaserade. Alla rapporter kan också laddas ned som utskriftsvänliga pdf filer.


För första gången kommer vi också att lansera appar för Android, iPhone och iPad med samma kompletta innehåll som på webben. Apparna finns tillgängliga inom kort och laddas ned gratis via Android market och iTunes store.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2012 kl 09.00