Förändringar i TeliaSoneras ledning

Robert Andersson har utsetts till Verkställande Direktör för Sonera i Finland. Han kommer också att ingå i TeliaSoneras koncernledning.

Finland är en av våra viktigaste marknader och en kärnverksamhet för TeliaSonera.
Robert Andersson kommer att ansvara för samtliga affärsområden med kundkontakt och fokusera på att leverera en kundupplevelse i världsklass för alla Soneras kunder.


Robert Andersson tillträder som VD för Sonera i Finland den 14 maj 2012. Han kommer att rapportera till VD och koncernchef Lars Nyberg och ingå i TeliaSoneras koncernledning.


– Jag är mycket nöjd med att vi lyckats rekrytera Robert Andersson för att leda och stärka vår affär och varumärket Sonera i Finland. Han har en bred internationell erfarenhet och en solid bakgrund inom mobilkommunikationsbranschen från Nokia samt ett starkt nätverk i Finland, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef.


– Sonera är en mycket stark aktör inom den finska IT- och telekombranschen och TeliaSonera är en viktig internationell spelare. Jag ser fram emot att få fortsätta min karriär hos en ledande telekomoperatör efter många år inom mobilbranschen, säger Robert Andersson.


Robert Andersson som är 51 år, har under sin karriär haft flera ledande befattningar inom bland annat strategi och affärsutveckling, försäljning och finans inom Nokia. Under åren 2005-2009 ingick han också i koncernledningen på Nokia. Robert Andersson är ekonomiemagister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors samt har en Master of Business Administration från George Washington University i Washington D.C.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl 08.00.