TeliaSonera i SvT:s Uppdrag granskning

Uppdrag granskning 18 april handlar om TeliaSonera och hur företaget hanterar frågor kring nät, säkerhet och personlig integritet i vår verksamhet i ett antal länder i Centralasien. Det antyds att vi är ”diktaturens lydiga redskap” eftersom vi inte stoppar säkerhetstjänster från att ta del av information om trafiken i näten.

Vår uppgift är att förse våra kunder med goda möjligheter att ringa, surfa på internet, skicka meddelanden och enkelt få tillgång till hela världens information. Vi är övertygade om att det är bättre ju fler som får tillgång till mobiltelefoni och möjlighet att kommunicera via Internet och att det är bra att vi är närvarande även i länder som saknar demokratiska traditioner och där det finns mer att önska vad gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.


Regeringar och säkerhetstjänster i hela världen har rätt att ta del av trafiken i näten i brottsbekämpande syfte. Det sker varje dag i alla länder – även här i Sverige. Varken TeliaSonera eller andra telekombolag kan överta världssamfundets roll när det gäller att säkerställa mänskliga rättigheter. FN:s vägledande principer i syfte att värna de mänskliga rättigheterna är tydliga och klara. Det är politiker och regeringar som har till uppgift att se till att mänskliga rättigheter skyddas och att rätten till det fria ordet upprätthålls.


Vi som företag, måste alltid följa nationell lagstiftning, vi vidareutvecklar också utifrån FN:s ramverk arbetet med att respektera mänskliga rättigheter. Dessutom har Telia Sonera inlett ett samarbete med elva andra internationella telekombolag för att hitta ett gemensamt angreppssätt när friheten på internet hotas. I diktaturer såväl som i demokratier.


TeliaSonera har valt att etablera verksamhet i länder som bara för något decennium sedan var helt slutna, och där det fortfarande inte råder demokrati som vi i Västeuropa känner den. Vi avstår från att driva verksamhet i länder där FN och EU infört sanktioner mot att driva telekombolag, och vi avstår när vi bedömer att det är omöjligt att driva verksamhet på ett sådant sätt att det går att försvara utifrån vår egen syn på affärsetik.