TeliaSonera slutför transaktionen i MegaFon

Detta pressmeddelande bekräftar att MegaFon idag har betalat utdelning till sina aktieägare till ett belopp om 5,15 miljarder USD, Altimo har sålt sina aktier i MegaFon till AF Telecom och till ett dotterbolag till MegaFon samt att TeliaSonera har sålt sina aktier i Telecominvest till AF Telecom.


Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 24 april 2012 kl. 16.15 svensk tid.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.