Ny styrelse vald i MegaFon

Vid den ordinarie bolagsstämman idag valdes en ny styrelse i MegaFon.

Den nuvarande strukturen i MegaFon består av sju ledamöter, tre nomineras av AF Telecom, tre nomineras av TeliaSonera, samt en oberoende ledamot. Lars Nyberg, VD och koncernchef, Tero Kivisaari, Chef för affärsområde Eurasien och Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör valdes som TeliaSoneras representanter i MegaFons styrelse.


Enligt den nya aktieägarstrukturen per den 24 april 2012, har MegaFon två huvudsakliga aktieägare, bolag inom AF Telecom Group (50 procent) och TeliaSonera (35.6 procent). Resterande 14,4 procent innehas av ett helägt dotterbolag till MegaFon.


Läs mer på MegaFons pressrum