TeliaSonera blir huvudpartner för Initiativet Hållbara Hav

Norden och Baltikum är TeliaSoneras hemmamarknader. Få andra företag har så stor del av verksamheten baserad runt Östersjön. TeliaSonera engagerar sig nu i Initiativet Hållbara Hav, ett projekt med fokus på Östersjöregionens framtid, som lyfter fram frågor som rör ungdomar, miljö och tillväxt i länderna runt Östersjön. Projektet ger TeliaSonera en unik möjlighet att bidra till att främja arbetet med en hållbar utveckling i Östersjöregionen, navet runt vilket drygt 20 miljoner av TeliaSoneras kunder bor och verkar.

– Östersjöregionen är mycket viktig för TeliaSonera. Vi vill bidra till konkreta insatser för att utveckla Östersjön mot en hållbar framtid. Tillsammans med Initiativet Hållbara Hav kommer vi att visa på de utmaningar vi står inför, de insatser som görs, samt de positiva resultat som hittills har åstadkommits, säger Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör, för TeliaSonera.


Initiativet Hållbara Havs viktigaste ambassadör för Östersjöregionen är briggen Tre Kronor af Stockholm, ett unikt 46 meter långt fartyg från 2008 byggt enligt förlaga från 1850-talet. I juli och augusti kommer skeppet att besöka 10 hamnar i sommarsverige med start i Visby under Almedalsveckan för att skapa fokus kring Östersjöns framtida utveckling och hållbarhetsfrågor.


– Genom Initiativet Hållbara Hav kommer vi tillsammans med TeliaSonera att arbeta för att främja Östersjöns miljö och utveckla unga människors samverkan och ledarskap i Östersjöregionen. Det är med hjälp av tekniska innovationer och företagande som vi kan nå målen, säger Göran Lindstedt, VD, Briggen Tre Kronor.


I slutet av augusti går startskottet för den internationella delen av Initiativet då Briggens gudmor HKH Kronprinsessan Victoria deltar vid ett seminarium på Kastellholmen i Stockholm. Briggen beger sig sedan till Helsingfors, Tallinn, Riga, Hamburg och Köpenhamn.


Initiativet Hållbara Hav påbörjades i september 2011 och är ett gränsöverskridande samarbete som skär rakt igenom kommersiella aktörer, ideella organisationer, utbildningsvärlden och offentlig sektor. Medverkande i Initiativet är för närvarande förutom TeliaSonera bland andra det svenska Hovet, WWF, Stiftelsen Håll Sverige Rent, C2 Vertical Safety, MSC, Baltic Sea Action Group, Miljödepartementet, och Stockholms Universitet.


Bilder