Delårsrapport januari - juni 2012

TeliaSoneras delårsrapport januari – juni 2012 offentliggörs onsdagen den 18 juli 2012, cirka kl 07.00och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.com inför press- ochanalytikerkonferensen.

Press- och analytikerkonferens


Tid: 10.30 (CET)


Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm


TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar delårsrapporten.


Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.


Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.com.     


Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen


Du kan ringa in och ställa frågor efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press- och analytikerkonferensen börjar.


Telefonnummer:
0200 890 171 (frisamtal)
+ 46 (0)8 50 336 434
+ 44 (0)1452 555 566
Konferens ID: 95233983


Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 25 juli 2012.
Telefonnummer:
+44 (0)1452 55 00 00
Kod: 95233983#