TeliaSonera förbereder för mobil datatillväxt i Kazakstan

TeliaSonera har ingått ett villkorat avtal om att förvärva det kazakstanska företaget Alem communications WiMax verksamhet. I förvärvet ingår ett WiMax nät i sex stora städer och värdefulla frekvenser i 2,5/2,6 GHz bandet, som är lämpliga för WiMax och andra transmissionsteknologier för mobil data.

TeliaSonera har dessutom ingått en principöverenskommelse med Visor Group, som innebär att båda företagen avser att göra en indirekt minoritetsinvestering i KazTransCom. TeliaSonera kommer senare att ha möjlighet att öka sitt indirekta ägande i KazTransCom (vilket bland annat är beroende av lokal lagstiftning om utländskt ägande). KazTransCom är listat på den kazakstanska börsen och äger bland annat ett rikstäckande fiberoptiskt nät i Kazakstan. TeliaSoneras dotterbolag i Kazakstan, Kcell, har också tecknat ett femårigt avtal om nätkapacitet med KazTransCom.


– Det känns mycket bra att vi har kunnat komma överens när det gäller dessa viktiga transaktioner. Tillgångarna kommer att vara avgörande för Kcells fortsatta position som marknadsledande inom den snabbt växande mobila datasektorn och bekräftar vår strategi att utveckla mobil teknik och mobila tjänster i Kazakstan. Investeringen i och överenskommelsen med KazTransCom säkrar fortsatt nätkapcitet för Kcell till konkurrenskraftiga priser för de kommande åren, en mycket viktigt faktor för den framtida konkurrenskraften eftersom datavolymerna fortsätter att växa snabbt, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien på TeliaSonera.


Det totala värdet av transaktionerna är 205 miljoner USD, varav förvärvet från Alem Communications står för 170 miljoner USD, och minoritetsinvesteringen och optionsrätter relaterade till KazTransCom står för
35 miljoner USD. Transaktionerna är villkorade av bland annat regulatoriska godkännanden.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2012 kl 07.00.