TeliaSonera och Samsung lanserar iptv-lösning för Smart tv – eliminerar set-top box

TeliaSonera och Samsung har inlett ett samarbete och tillsammans utvecklat en integrerad smart iptv-lösning som gör det möjligt att använda tv:n utan en extern set-top box. Lösningen har fullt stöd för linjär tv, catch-up och on-demand funktioner. Under epitetet branschens första "set-top box fria iptv-tjänst”, kommer den nya lösningen att demonstreras i en beta-version i Samsungs monter under IFA-mässan i Berlin samt vid ett pressmöte på TeliaSoneras huvudkontor i Stockholm.Den nya integrerade Smart tv-lösning kommer att lanseras till konsument på TeliaSoneras estniska marknad redan 2012; i Sverige Q1 2013 och i Finland under 2013.

Den nya lösningen är användarvänlig och enkel för kunden att installera. Så snart Smart tv:n utrustad med den nya lösningen ansluts till Internet, kommer den att automatiskt att identifiera kundens tv-leverantör och användargränssnittet visas på skärmen. Inga ytterligare inställningar eller annan utrustning behövs och tv-tjänsterna kommer att vara färdiga att använda. Förutom att den nya lösningen minskar antalet fjärrkontroller och set-top boxar för kunden är den också mer kostnadseffektiv. Lösningen stöder användningen av alla dagens iptv-tjänster, som till exempel. VoD (Video on Demand) och Catch-upp (återstart av program).


– Vi fortsätter att utveckla lösningar som gör det enklare för våra kunder att använda sin iptv - utan att det behövs en digitalbox. Denna utveckling innebär att vi kommer att förändra vårt sätt att använda och titta på tv. Samsung kommer att fortsätta att samarbeta med iptv-operatörer som TeliaSonera för att göra det enklare och bekvämare för tv-kunderna att njuta av sina favoritprogram. Iptv ökar tillgängligheten via smart-tv ytterligare, säger Kyungshik Lee, vice vd för Visual Display Division Samsung Electronics.


– På TeliaSonera är vi stolta över att vara en pionjär inom det snabbt växande området iptv-tjänster. Vår tv-verksamhet växer i alla nordiska och baltiska länder och under 2012 kommer vi att göra vår tv-tjänst tillgänglig på ännu flera skärmar. Jag är övertygad om att denna nya Smart tv-lösning kommer att göra vår tv-tjänst ännu mer attraktiv för våra kunder, säger Malin Frenning, chef för Bredbandstjänster på TeliaSonera.


I maj startade TeliaSonera - den femte största telekomoperatören i Europa, och Samsung - ett av världens ledande teknikföretag, ett samarbete för att utveckla världens första lösning som gör det möjligt att använda iptv-tjänster i en Samsung Smart tv - utan en set- top-box. Betaversionen av denna nya lösning har utvecklats för Samsungs nya Smart LED tv-serie 7 och 8 och iptv-tjänsten tillhandahålls inledningsvis av Elion, TeliaSoneras dotterbolag i Estland. Den nya lösningen kommer initialt att lanseras i Estland under slutet av 2012 och därefter på TeliaSoneras övriga marknader, med början i Sverige under Q1 2013 och Finland under 2013.


Den nya iptv-lösningen visas för första gången på IFA-mässan i Berlin. Mässan som är den största i sitt slag i Europa pågår 31 augusti - 5 september 2012. Den kommer också att visas under ett pressmöte på TeliaSoneras huvudkontor i Stockholm den 30 augusti. De första tv-konsumenterna i världen som kommer att få möjlighet att använda den nya lösningen är Elions kunder som använder årets modeller av Samsungs LED serie 7 eller 8.Under 2012 räknar Samsung med att LED-modellerna i serie 7 och 8 kommer att vara utrustad med den nya lösningen. Under 2013 planerar man att även utöka med övriga apparater i sitt breda sortiment av Smart tv-apparater.


  


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com


  


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.