Ledningsförändringar inom Mobility Services

Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien, har idag utsetts till chef för affärsområde Mobilitetstjänster. Han efterträder Håkan Dahlström som lämnar sin tjänst och TeliaSonera.

– Håkan Dahlström har under många år bidragit till den framgångsrika utvecklingen av TeliaSoneras verksamhet i Norden och Baltikum. För att kunna utveckla vår mobila verksamhet ytterligare och hantera de allt större utmaningar som branschen står inför, behöver vi förändra ledarskapet. Därför lämnar Håkan Dahlström sin tjänst, säger Lars Nyberg, Verkställande direktör och koncernchef.


Utöver sitt nya uppdrag kommer Tero Kivisaari fortsätta som chef för affärsområde Eurasien.
    


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2012 kl 13.00.               
 


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ på Twitter, Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.