Spansk kvinna knuffar TeliaSonera över 20 miljoners strecket - nöjd över sin nya telefon och förmånliga abonnemang

En kvinna i Spanien har knuffat TeliaSonera över 20 miljoners strecket. Spanjorskan som tecknande abonnemang nummer 20 miljoner, blev kund hos TeliaSonera Mobility Services spanska dotterbolag Yoigo. Mobility Services har verksamhet i Norden, Baltikum och Spanien.

TeliaSonera Mobility Services har nyss fått över 20 miljoner tecknade abonnemang. En spansk kvinna bosatt i Madrid tecknade abonnemang nummer 20 miljoner i en butik hos Yoigo, TeliaSoneras dotterbolag i Spanien. Kunden köpte ett abonnemang och telefonen Samsung Galaxy S3, som hon använder för att ringa obegränsat antal samtal, skicka e-mail, sms och om hon får tid över, spela Angry Birds.


”Rätt val”, sammanfattar den nya kunden sitt nya inköp och är nöjd med sin nya telefon och förmånliga abonnemang. ”Jag är valde att gå över till Yoigo, halverar min mobilkostnad per månad och är mycket nöjd med företaget”.


TeliaSonera Mobility finns i Norden, Baltikum och Spanien och ingår i TeliaSonera-koncernen som har verksamhet i sammanlagt 17 länder. Totalt har TeliaSonera-koncernen 175 miljoner kunder.


 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com
 
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.