TeliaSonera kommenterar utvecklingen i Uzbekistan

SVT:s Uppdrag granskning kommer idag onsdag 19 september att visa ett inslag kopplat till TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan.

I Uzbekistan äger TeliaSonera sedan 2007 bolaget UCell, som är en viktig del av vår verksamhet. TeliaSonera förvärvade 2007 en liten operatör, med knappt en halv miljon abonnenter och har därefter utvecklat en verksamhet som dagligen möjliggör kommunikation för drygt 9 miljoner abonnenter. Vi sysselsätter 800 medarbetare, är en av de största skattebetalarna i landet och fortsätter att investera i utbyggd infrastruktur. Vi har därmed bidragit till att mobilpenetrationen i Uzbekistan har gått från 19 till 90 procent sedan vi etablerade oss i landet.


I samband med köpet av bolaget ingick TeliaSonera ett avtal med Takilant Limited, avseende förvärv av en 3G-licens, frekvenser och nummerserier i utbyte mot en kontant ersättning om 30 miljoner USD och ett 26-procentigt innehav i Ucell. Förvärvet av dessa tillgångar var en förutsättning för etableringen i landet och möjligheten att bedriva telekomverksamhet.


Vid förvärvstillfället utfördes en bakgrundskontroll av Takilant för att säkerställa att företaget hade alla nödvändiga tillstånd och var ägare av de tillgångar som ingick i köpet. Det fastställdes även att de som företrädde bolaget hade mandat att göra det. Vad Takilant gjort med den köpeskilling som utbetalats, eller om det funnits någon koppling till andra personer i Uzbekistan har TeliaSonera inte någon vetskap om.


I samband med ägarmötet den 23:e augusti klargjorde TeliaSonera att företaget löpande kommer att göra en helhetsbedömning av om de kommersiella och hållbarhetsmässiga förutsättningarna motiverar fortsatt närvaro i ett land. Den finansiella potentialen och hur vi genom vår närvaro kan bidra positivt till utvecklingen i ett land är viktiga faktorer. Mobiltelefoni är en enorm drivkraft för ökad öppenhet och utveckling. Vi tar även hänsyn till landets legala struktur, förekomsten av korruption, arbetsförhållanden, miljöpåverkan och om TeliaSoneras närvaro på ett oacceptabelt sätt bidrar till brott mot mänskliga rättigheter.


-       Vi är bekymrade över den senaste tidens utveckling av affärsklimatet i Uzbekistan. För några månader sedan förlorade den största operatören i landet MTS sin licens, och för några dagar sedan beslagtogs bolagets tillgångar av den uzbekiska regeringen. Det är något av det värsta som kan hända en teleoperatör, därför följer vi situationen noga, säger Cecilia Edström, kommunikationsdirektör på TeliaSonera.


TeliaSonera kommer efter att ha tagit del av inslaget i Uppdrag Granskning kommentera innehållet under torsdagen den 20 september.


Ytterligare information om ägandet i Ucell:


I samband med förvärvet av tillgångar från Takilant ställdes även en säljoption ut som gav Takilant rätt att överlåta sitt innehav i Ucell till TeliaSonera efter utgången av 2009, till ett i förväg överenskommet pris. I februari 2010 utnyttjade Takilant en del av säljoptionen och TeliaSonera ökade sitt innehav i bolaget från 74 procent till 94 procent, till en kostnad om cirka 1550 miljoner kronor.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com