TeliaSonera investerar i nya 4G frekvenser i Finland

TeliaSoneras dotterbolag Sonera investerar in nya 4G frekvenser i 800 MHz bandet i Finland. Det finska kommunikationsministeriet, Ficora, har idag offentliggjort resultatet av den licensauktion av 800 MHz som startade i januari 2013. Sonera har säkrat 2 x 10 MHz frekvenser i 800 MHz bandet.

De nya frekvenserna gör det möjligt att öka 4G-täckningen avsevärt och utgör ett viktigt steg för att skapa Finlands mest omfattande mobila bredbandsnät. Våra kunders efterfrågan på uppkopplingsmöjlighet driver tillväxten på mobil data, och frekvenserna ger oss större kapacitet och möjligheter att förbättra inomhustäckningen.


Den höga hastigheten och kapaciteten som 4G nät erbjuder gör det enkelt att använda interaktiv TV, video, avancerade onlinespel och professionella applikationer.


Tillstånden för 800 MHz-bandet gäller i 20 år från och med 2014, och priset för de nya frekvenserna är 41,2 miljoner euro inklusive administrativa avgifter för auktionen. Betalningen till kommunikationsministeriet kommer att göras vid fem tillfällen under de kommande fem åren.


Sonera har redan 4G-nät (LTE) på 1 800 och 2 600 MHz frekvensbanden med en befolkningstäckning på 40 procent. I licensen ingår krav på att bygga en 4G-täckning på 95 procent inom tre år och 99 procent inom fem år, inklusive 4G-täckning i andra frekvenser.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-10-30 kl 14.25.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.