Peter Borsos utsedd till ny kommunikationsdirektör

Peter Borsos har utsetts till ny kommunikationsdirektör för TeliaSonera. Han efterträder Kjell Lindström som varit tillförordnad på posten sedan augusti 2013.

– Jag är mycket glad över att vi har lyckats rekrytera Peter Borsos till TeliaSonera. Han har lång erfarenhet av att leda kommunikationsarbete i stora internationella organisationer där de interna såväl som externa utmaningarna har varit stora, säger Johan Dennelind, TeliaSoneras vd och koncernchef.


Peter Borsos kommer att ingå i koncernledningen med ansvar för den övergripande kommunikationen på TeliaSoneras samtliga marknader.


Peter Borsos är 44 år och har mångårig erfarenhet från kommunikationsarbete i banksektorn, närmast från rollen som kommunikationsdirektör på Swedbank där han arbetat i olika roller sedan 2009. Peter Borsos beräknas tillträda tjänsten senast i maj nästa år.


                                          


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.