Ny koncernledning i TeliaSonera

Som följd av beslutet att ändra TeliaSoneras verksamhetsmodell kommer en ny koncernledning att bildas. Den kommer att bestå av tolv medlemmar som har en blandning av internationell erfarenhet och relevant branscherfarenhet. Den kombinerar nya personer och andra perspektiv med befintliga medlemmars djupa kompetens. Det finns en tillförordnad i koncernledningen, liksom två vakanser. Dessa befattningar ska vara tillsatta innan 1 april då den nya organisationen träder i kraft.

Erik Hallberg är ny medlem i koncernledningen, han ersätter Veysel Aral som chef för affärsområde Eurasia med omedelbar verkan och blir Executive Vice President för det geografiska området Eurasia från 1 april. Erik har gedigen internationell erfarenhet. Han kommer närmast från rollen som chef för Teliasonera International Carrier inom affärsområde Bredbandstjänster, och har tidigare bland annat varit chef för TeliaSoneras verksamhet i Baltikum.


Den nya koncernledningen (Group Executive Management Team) från 1 april: • Sweden – Malin Frenning, Executive Vice President (EVP). Idag chef för Bredbandstjänster.

 • Eurasia – Erik Hallberg, EVP. Idag chef för TeliaSonera International Carrier.

 • Europe – Robert Andersson, EVP. Idag chef för TeliaSonera Finland.

 • Technology – Sverker Hannervall, Senior Vice President (SVP), Chief Technology Officer (CTO). Idag tillförordnad chef för Mobilitetstjänster.

 • Technology – Åke Södermark, SVP, ställföreträdande CTO. Idag chef för Group IT.

 • Commercial – Vakant.

 • Strategy & Business Development – Vakant.

 • Finance – Christian Luiga, SVP, acting Chief Financial Officer.

 • Human Resources – Karin Eliasson, SVP.

 • Legal Affairs – Jonas Bengtsson, SVP, chefsjurist (från 7 jan)

 • Communications – Peter Borsos, SVP (från 9 jan)


"Jag är glad att ha stora delar av den nya ledningen på plats. Medlemmarna har valts för sina utmärkta ledaregenskaper och dokumenterade förmåga att driva verksamheten med kundfokus,” säger Johan Dennelind, VD och koncernchef för Teliasonera.
    


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2013 kl 08:45.
    


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.