TeliaSoneras nya frekvenser i Norge banar väg för 4G-utbyggnad

Som tidigare meddelats den 6 december, investerar TeliaSonera i nya 4G-frekvenser i 800 MHz bandet i Norge. Tillsammans med förlängda licenser i 900 MHz-bandet och mer 4G frekvenser i 1 800MHz-bandet möjliggör det TeliaSoneras ambition att erbjuda kunderna höghastighetsinternet i hela landet. TeliaSonera betalar 626,7 miljoner NOK.

Licenserna i 800 MHz-, 900 MHz-, och 1 800 MHz-banden gäller i 20 år från och med den 1 januari, 2014 till en kostnad av 626,7 miljoner NOK.


Med de förvärvade licenserna medföljer ett krav på att erbjuda mobilt höghastighetsinternet till 98 procent av befolkningen inom fem år.


I dag når TeliaSoneras 4G-täckning cirka 50 procent av den norska befolkningen (LTE, 1 800 MHz-, och 2 600 MHz-banden), och 3G-täckning till cirka 85 procent.
    


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-12-10 kl 07.30.
               


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.
       


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.