Christian Luiga utsedd till tillförordnad CFO

Christian Luiga, för närvarande chef för Corporate Control, har idag utsetts till tillförordnad finansdirektör i TeliaSonera. Utnämningen är en följd av Per-Arne Blomquist som utsetts tilltillförordnad vd och koncernchef för TeliaSonera.

Christian Luiga anställdes av TeliaSonera 2009, dessförinnan var han finansdirektör på de börsnoterade bolagen Teleca AB och Framfab AB. Han har en kandidatexamen (fil kand) i nationalekonomi från Stockholms Universitet.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 kl. 16.15.