Ledningsförändringar inom Affärsområde Eurasien

Veysel Aral, VD för Kcell och Regional Head of Central Asia, har idag utnämnts till chef för affärsområde Eurasien. Han efterträder Tero Kivisaari, som har haft dubbla chefsroller sedan han utsågs till chef för Affärsområde Mobilitetstjänster i oktober 2012.

– Veysel Aral har en mycket bra meritlista, både som VD för vårt största dotterbolag i Eurasien och som regionchef. Han har en internationell bakgrund inom telekommunikation och genomförde nyligen framgångsrikt börsnoteringen av Kcell på börserna i London och Almaty. Han har varit en nyckelperson i ledningsgruppen för Eurasien och jag välkomnar honom nu till koncernledningen, säger Per-Arne Blomquist, tillförordnad VD och koncernchef.


Veysel Aral fortsätter att vara VD för Kcell och kommer att vara baserad i Istanbul och Almaty. Han anställdes i TeliaSonera 2007 och dessförinnan hade han ett flertal chefsbefattningar inom Ericsson. Han är född 1968 och har en civilingenjörsexamen i fysik från Middle East Technical University i Istanbul.


 


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 kl. 14.30.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.