Ny chef för Investor Relations

Jesper Wilgodt har utsetts till ansvarig för Investor Relations. Han efterträder Andreas Ekström, som har utsetts till chef för Mergers & Acquisitions.

Jesper Wilgodt, 41 år, arbetar idag på Springtime som Investor Relations-konsult. Dessförinnan arbetade han som telekomanalytiker på ABG Sundal Collier mellan åren 2000 och 2011. Jesper Wilgodt har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.


– Jesper Wilgodt har stor erfarenhet från finansmarknaden och han känner väl till TeliaSonera då han har arbetat som telekomanalytiker och det är med glädje som jag välkomnar honom till teamet, säger Per-Arne Blomquist, tillförordnad VD och koncernchef.


Jesper Wilgodt tillträder den 4 mars 2013.   


        


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.