Valberedningens förslag till styrelseordförande

En enig valberedning föreslår att Marie Ehrling utses till styrelseordförande i TeliaSonera vid årsstämman den 3 april 2013.

Marie Ehrling var sverigechef i TeliaSonera mellan 2002 och 2006 och arbetade tidigare på SAS (1982 – 2002) där hon bland annat var vice koncernchef och chef för SAS Airline. Marie Ehrling är vice styrelseordförande i Nordea Bank och ledamot i bland andra Securitas, Oriflame och Schibsted. Marie Ehrling är född 1955 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan.


Valberedningens fullständiga förslag kommer att meddelas senast den 15 februari 2013.


TeliaSoneras valberedning består av ordförande Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och styrelsens ordförande Anders Narvinger. Valberedningen representerar aktieägare med 54,2 procent av rösterna i bolaget.


Marie Ehrling och Kristina Ekengren kommer att finnas tillgängliga för kommentarer på TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, klockan 11.30 idag, den 6 februari.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 06.02.2013 kl 10.20.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.