Nyckelaktörer på telekommarknaden undertecknar principer för yttrandefrihet och integritet och samarbetar med GNI

TeliaSonera har idag tillsammans med övriga grundare av ’the Telecommunication Industry Dialogue’ publicerat de undertecknade vägledande principerna för telekommunikation, yttrandefrihet och rätten till privatliv. Principerna är resultatet av en dialog som pågått i två år. Dessutom tillkännager Global Network Initiative (GNI) idag ett tvåårigt samarbete med Industridialoggruppen. Genom samarbetet vill GNI och Industridialogen mer effektivt verka för yttrandefrihet och rätten till personlig integritet i ICT-sektorn (Information and Communication Technology).


Industridialogen är en grupp telekomoperatörer och leverantörer som inledde ett samarbete 2011. Inom ramen för Industridialogen har de utvecklat en uppsättning principer för att hantera frågor om yttrandefrihet och personlig integritet inom telekombranschen med utgångspunkt i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Industridialogen är öppen för andra telekombolag som engagerar sig i arbetet med integritets- och yttrandefrihetsfrågor.


Följande företag deltar för närvarande i Industridialogen: Alcatel-Lucent, France Telecom-Orange, Millicom, Nokia Siemens Networks, Telefonica, Telenor, TeliaSonera och Vodafone. Företagen är globala aktörer och levererar tjänster och utrustning till konsumenter, företag och myndigheter över hela världen.


”Jag är mycket glad att kunna berätta att principerna är undertecknade och om samarbetet med GNI. Yttrandefrihet och rätten till integritet och privatliv viktiga utmaningar för telekombranschen och tillsammans kan vi nå längre. Sedan starten 2011 har Industridialogens kortsiktiga mål varit att utveckla dessa vägledande principer och att hitta ett hem för dem. Idag har vi nått båda de målen”, säger TeliaSoneras kommunikationsdirektör Cecilia Edström. ”Nu kommer vi att implementera principerna i våra respektive organisationer och strävar tillsammans med GNI efter att få med fler deltagare.”


Genom GNI får vi en gemensam plattform för utbyte av bästa praxis, utbildning och verktyg. Under de två samarbetsåren är målet för medlemmarna i GNI och Industridialogen att hitta en gemensam och praktisk ansats för att verka för yttrandefrihet och rätten till personlig integritet över hela världen.


”Telekommunikation har en viktig roll för det fria informationsflödet och idag står mänskliga rättigheter och branschens ekonomiska inverkan i det globala strålkastarljuset”, säger GNI:s verksamhetschef Susan Morgan. ”GNI tror att styrkan ligger i att vi är så många och det här är en stor möjlighet att uppnå gemensamma mål och en delad ansats för mänskliga rättigheter.”


Telekombolagen ansluter sig inte till GNI som en del av det här samarbetet. Det finns en inbyggd granskningsprocess i arbetet som kommer att bedöma framstegen under de två åren.


”Det här är en positiv ansats från några av världens största företag som levererar kommunikation och Internetåtkomst till kunder över hela världen och vi hoppas att den här insatsen leder till en fullständig implementering av standarder för mänskliga rättigheter genom medlemskap i GNI”, säger Arvind Ganesan, chef för Human Rights Watchs program för näringsliv och mänskliga rättigheter. ”Det här är ett tillfälle för GNI att lära sig mer av telekombolagen och de komplexa utmaningar de stöter på när det gäller mänskliga rättigheter, och för telekombolagen att lära sig av GNI hur de kan utveckla ett system för att garantera mänskliga rättigheter.”


Läs mer om:
Guiding Principles on Freedom of Expression and Privacy


Human rights within the international legal framework for telecom operators


GNI är en sammanslutning av företag, organisationer i det civila samhället (inkl. grupper som arbetar för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter), investerare och akademiker som har skapat ett gemensamt tillvägagångssätt för att värna och främja yttrandefrihet och rätten till personlig integritet i ICT-sektorn. GNI hjälper ICT-bolag med resurser för att hantera svåra frågeställningar som rör integritets- och yttrandefrihetsfrågor som de kan möta över hela världen. GNI har formulerat principer och ett konfidentiellt, gemensamt tillvägagångssätt för att hantera utmaningarna med ansvarsfullt företagande i ICT-sektorn. Mer information: www.globalnetworkinitiative.org


Telekombolagens Industridialog grundades 2011 för att gemensamt hantera risker för yttrandefrihet och rätten till integritet och privatliv inom branschen. Industridialogens vägledande principer finns på engelska, franska, spanska, arabiska, kinesiska, ryska och turkiska. Följande företag deltar i Industridialogen:  • Alcatel-Lucent

  • France Telecom-Orange

  • Millicom

  • Nokia Siemens Networks

  • Telefonica

  • Telenor

  • TeliaSonera

  • Vodafone
     


  
Mer information finns hos TeliaSoneras presstjänst på +46 771 77 58 30,
press@teliasonera.com, , besök vårt Nyhetsrum eller följ oss på Twitter @TLSN_Media.
TeliaSonera provides network access and telecommunication services in the Nordic and Baltic countries, the emerging markets of Eurasia, including Russia and Turkey, and in Spain. TeliaSonera helps people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. Our ambition is to be number one or two in all our markets, providing the best customer experience, high quality networks and cost efficient operations. TeliaSonera is also the leading European wholesale provider with a wholly-owned international carrier network. In 2012, net sales amounted to SEK 105 billion, EBITDA to SEK 36.1 billion and earnings per share to SEK 4.59. The TeliaSonera share is listed on NASDAQ OMX Stockholm and NASDAQ OMX Helsinki. Read more at www.teliasonera.com.