Tapio Kuula står inte till förfogande för styrelsen på grund av sjukdom

Tapio Kuula har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för inval i TeliaSoneras styrelse.

Tapio Kuula har underrättat valberedningen att han till följd av allvarlig sjukdom inte kommer kunna delta i TeliaSoneras styrelse från årsstämman 2013.


– Jag beklagar detta, dels för den insats Tapio kunde ha gjort i TeliaSoneras styrelse, men framför allt för vad det innebär för honom personligen. Jag önskar honom ett stabilt tillfrisknande, säger valberedningens ordförande Kristina Ekengren.


Valberedningen återkommer så snart som möjligt med ytterligare information.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 Mars 2013 kl 14:30.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.