Tärkeät televiestintäalan toimijat ovat allekirjoittaneet ilmaisuvapauden ja tietosuojan periaatteet, joille GNI tarjoaa kotipaikan

TeliaSonera ja muut televiestintäalan vuoropuhelufoorumin (Telecommunication Industry Dialogue) perustajajäsenet ovat julkaisseet tänään allekirjoitetut televiestinnän sekä ilmaisuvapauden ja tietosuojan perusperiaatteet. Periaatteet ovat kahden vuoden vuoropuhelun tulos. Lisäksi Global Network Initiative (GNI) on ilmoittanut tänään kahden vuoden yhteistyöstä televiestintäalan vuoropuhelufoorumin kanssa. Tekemällä yhteistyötä GNI ja vuoropuhelufoorumi pyrkivät tehokkaammin edistämään ilmaisuvapautta ja tietosuojaoikeuksia tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alalla.

Televiestintäalan vuoropuhelufoorumi (Telecommunication Industry Dialogue) on kansainvälisten televiestintäoperaattoreiden ja alihankkijoiden muodostama ryhmä, joka perustettiin vuonna 2011. Vuoropuhelufoorumi on laatinut joukon televiestinnän sekä ilmaisuvapauden ja tietosuojan perusperiaatteita YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden hengessä. Foorumi on avoin myös muille televiestintäyhtiöille, jotka ovat sitoutuneet ilmaisuvapauden ja tietosuojaoikeuksien edistämiseen televiestintäalalla.


Vuoropuhelufoorumissa tällä hetkellä mukana olevat yritykset ovat: Alcatel-Lucent, France Telecom-Orange, Millicom, Nokia Siemens Networks, Telefonica, Telenor, TeliaSonera ja Vodafone. Nämä yritykset toimivat maailmanlaajuisesti ja tarjoavat palveluita ja laitteistoja kuluttajille, yrityksille ja valtioille kaikkialla maailmassa.


”Olen hyvin iloinen voidessani ilmoittaa periaatteiden allekirjoittamisesta ja yhteistyöstä GNI:n kanssa. Ilmaisuvapaus ja tietosuoja ovat televiestintäalan tärkeimmät haasteet, ja yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Perustamisestaan vuonna 2011 asti alan vuoropuhelufoorumin lyhyen aikavälin tavoitteina on ollut laatia nämä perusperiaatteet ja perustaa kotipaikka niille. Nyt nämä kaksi tavoitetta on saavutettu”, sanoi TeliaSoneran SVP Corporate Communications Cecilia Edström. ”Otamme nyt nämä periaatteet käyttöön omissa organisaatioissamme ja pyrimme hankkimaan lisää jäseniä yhdessä GNI:n kanssa.”


GNI tarjoaa yhteisen ympäristön parhaiden käytäntöjen, koulutuksen ja työkalujen vaihtoon. Kahden vuoden yhteistyön aikana GNI:n ja vuoropuhelufoorumin jäsenten tavoitteena on löytää yhteinen ja käytännöllinen lähestymistapa ilmaisuvapauden ja tietosuojan edistämiseen kaikkialla maailmassa.


”Televiestinnällä on keskeinen rooli vapaan tiedonkulun mahdollistajana, ja alan vaikutukset ihmisoikeuksiin ja talouteen ovat valokeilassa kaikkialla maailmassa,” sanoi GNI:n toimitusjohtaja Susan Morgan. ”GNI uskoo joukkovoimaan, ja tämä on tärkeä tilaisuus tavoitella yhteisiä päämääriä ja laatia yhteinen lähestymistapa ihmisoikeuksiin.”


Televiestintäyritykset eivät liity GNI:hin osana tätä yhteistyötä. Työhön on liitetty tarkastusprosessi, jossa arvioidaan kahden vuoden aikana saavutettu edistyminen.


”Tämä on myönteinen ele eräiltä maailman suurimmista yrityksistä, jotka tarjoavat viestintäpalveluita ja Internet-yhteyksiä kuluttajille kaikkialla maailmassa, ja toivomme tämän ponnistuksen johtavan ihmisoikeusnormien täydelliseen toteutukseen GNI:n jäsenyyden kautta,” sanoi Human Rights Watch -järjestön liike-elämä- ja ihmisoikeusasioista vastaava johtaja Arvind Ganesan. ”Tämä yhteistyö tarjoaa GNI:lle mahdollisuuden oppia televiestintäyhtiöiltä niiden kohtaamista monimutkaisista ihmisoikeuksiin liittyvistä haasteista, ja televiestintäyhtiöille tilaisuuden oppia GNI:ltä, miten ne voivat kehittää vastuullisen järjestelmän ihmisoikeuksien turvaamiseksi.”


Guiding Principles on Freedom of Expression and Privacy


Human rights within the international legal framework for telecom operators


GNI on useita sidosryhmiä edustava joukko yrityksiä, kansalaisjärjestöjä (myös ihmisoikeus- ja lehdistönvapausjärjestöjä), sijoittajia ja akateemikkoja, jotka ovat laatineet yhteistyöhön pohjautuva lähestymistapa ilmaisuvapauden ja tietosuojan suojeluun ja edistämiseen ICT-alalla. GNI tarjoaa ICT-yrityksille resurssit, joiden avulla ne voivat käsitellä vaikeita, ilmaisuvapauteen ja tietosuojaan liittyviä ongelmia, joita ne saattavat kohdata missä tahansa maailmassa. GNI on laatinut periaatepuitteet sekä luottamuksellisen, yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan ICT-alan yritysten vastuuseen liittyvien haasteiden käsittelyyn. Lue lisää osoitteesta www.globalnetworkinitiative.org


Televiestintäalan vuoropuhelufoorumi (Telecommunications Industry Dialogue) perustettiin vuonna 2011. Se tarjoaa mahdollisuuden käsitellä yhdessä alalla esiintyviä ilmaisuvapauteen ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Vuoropuhelufoorumin perusperiaatteet ovat saatavilla englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, arabiaksi, kiinaksi, venäjäksi ja turkiksi. Vuoropuhelufoorumissa tällä hetkellä mukana olevat yritykset ovat:  • Alcatel-Lucent

  • France Telecom-Orange

  • Millicom

  • Nokia Siemens Networks

  • Telefonica

  • Telenor

  • TeliaSonera

  • Vodafone


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, kotisivujen Newsroom-osiosta, ja voit seurata meitä Twitterissä, @TLSN_Media.


TeliaSonera provides network access and telecommunication services in the Nordic and Baltic countries, the emerging markets of Eurasia, including Russia and Turkey, and in Spain. TeliaSonera helps people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. Our ambition is to be number one or two in all our markets, providing the best customer experience, high quality networks and cost efficient operations. TeliaSonera is also the leading European wholesale provider with a wholly-owned international carrier network. In 2012, net sales amounted to SEK 105 billion, EBITDA to SEK 36.1 billion and earnings per share to SEK 4.59. The TeliaSonera share is listed on NASDAQ OMX Stockholm and NASDAQ OMX Helsinki. Read more at www.teliasonera.com.