För att täcka åtaganden enligt Långsiktiga incitamentsprogrammet 2010/2013 utnyttjar TeliaSonera mandat för återköp av aktier

Styrelsen i TeliaSonera AB har idag beslutat att utnyttja det mandat för återköp av aktier som gavs av årsstämman den 3 april 2013.

För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2010 beslutade “Långsiktiga incitamentsprogrammet 2010/2013”, beslutade styrelsen att maximalt återköpa 100 000 aktier.


Förvärven kommer att ske mellan den 22 april och 3 maj 2013.


Återköpen görs på Nasdaq OMX Stockholm till för var tid gällande intervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.


Det totala antalet registrerade aktier i TeliaSonera är 4 330 084 781.


Bolaget innehar inga egna aktier. 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.