TeliaSonera fortsätter att utveckla sin spanska operatör Yoigo

TeliaSonera har beslutat sig för att fortsätta utveckla sin spanska operatör Yoigo. Som en tydlig utmanare på marknaden har Yoigo haft en imponerande tillväxt sedan starten 2006. Vid utgången av 2012 hade företaget 3,7 miljoner abonnemang.

”Yoigos utvecklingspotential är stor, men eftersom bolagets marknadsstrategi inte riktigt matchar vår övriga verksamhet har vi varit beredda att sälja om vi erbjudits ett pris som till fullo avspeglar dess framtidsutsikter. Så är inte fallet och därför har vi avbrutit försäljningsprocessen och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget”, säger Per-Arne Blomquist, TeliaSonera VD.


Yoigos omsättning ökade 12,5 procent i lokal valuta till motsvarande kronor 8 382 miljoner kronor under 2012. Rörelseresultatet (EBITDA) steg 49,3 procent till 627 miljoner kronor.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 kl 0830.