TeliaSonera har återköpt egna aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktiga Incitamentsprogrammet 2010/2013”

TeliaSonera AB har idag återköpt 90 000 aktier till en snittkurs på 42,7536 kr. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 90 000. Det totala antalet utestående aktier, inklusive de av bolaget återköpta, uppgår till 4 330 084 781. Aktierna avses distribueras till deltagarna i det ”Långsiktiga incitamentsprogrammet 2010/2013” senast den 3:e maj 2013.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.