TeliaSoneras januari-mars delårsrapport 2013

TeliaSoneras delårsrapport januari-mars 2013 offentliggörs fredagen den 19 april 2013, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.com inför press- och analytikerkonferensen.

Fredagen den 19 april 2013


Press- och analytikerkonferens
Tid:
09.30 CET
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm


TeliaSoneras tf koncernchef och VD Per-Arne Blomquist och tf CFO Christian Luiga presenterar delårsrapporten januari-mars 2013.


Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.


Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.com.


Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.


Telefonnummer:                   
+46 8 503 364 34, 0200 890 171, +44 (0) 1452 555 566


Kod:              
34327493


Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.


Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 26 april 2013


Telefonnummer:                   
+44 (0) 1452 55 0000


Kod:                                   
34327493


  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TLSN_Media.


   
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.