Vården släpar efter i teknikmognad – men möjligheterna är många

Vårdsektorn ligger efter alla andra sektorer och branscher i teknikanvändning. Det visar en undersökning som TNS-Sifo har gjort på uppdrag av Telia och Cisco Systems.

Undersökningen har genomförts bland 3 530 medarbetare i privat och offentlig sektor och är en del i samarbetsprojektet Smarta Företag, som syftar till att öka kunskapen om hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att effektivisera verksamheten.


Undersökningen ringar in hur svenska företag och organisationer arbetar utifrån fem viktiga teknikområden: Virtuella möten, mobilt arbetssätt, kund- och medborgarservice, sociala medier och informationsdelning.

Resultaten har vägts samman till ett indexvärde som speglar samhällets teknikmognad. Indexvärdet för vårdsektorn hamnar på 28 på den 100-gradiga skalan och det är lägst jämfört med alla andra sektorer. Bank- och finanssektorn ligger högst på index 50, och det genomsnittliga indexet för samtliga branscher och sektorer är 40.


- Tekniken är givetvis inte lösningen på allt, men den finns en stor potential för en bättre och mer patientnära vård till en lägre kostnad med teknikens hjälp. Vården kan bli bättre på att ta tillvara på de möjligheterna som finns, säger Jan Pettersson, chef för offentlig sektor, Telia.


Hela Sverige får bredband
Telia genomför just nu en storsatsning på nätutbyggnad som innebär att 99 procent av befolkningen kommer att ha tillgång till det mobila höghastighetsnätet 4G där de bor under 2014. 2015 kommer 4G-nätet att täcka 90 procent av Sveriges yta. Parallellt med utbyggnaden av mobilnäten fortsätter Telias fiberutbyggnad och uppgradering av de fasta näten.


- Vi kommer att ha riktigt snabbt bredband i stort sett över hela landet. Det ger oss unika förutsättningar att bedriva vård på nya sätt, till exempel för vård i hemmet och på distans, säger Jan Pettersson.


Världens bästa e-hälsa
För att visa på teknikens möjligheter anordnade Telia och Dagens Samhälle ett inspirationsseminarium under Almedalsveckan på Gotland, med en föreläsning av Bernard Tyson, vd för den amerikanska vårdkedjan Kaiser Permanente. Kaiser Permanente är bäst i världen på e-hälsa och verksamheten har lovordats av President Barack Obama. Seminariet går att se på länken nedan.
http://www.telia.se/foretag/trenderochnytta/posts/2013/06/07/tillfallesebernardtysonliveialmedalen


Om Telia och Ciscos undersökning
Undersökningen genomfördes av TNS SIFO mellan sista januari till 17 februari 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät till 3 530 anställda och beslutsfattare i svenska företag, organisationer och offentlig sektor.


För mer information, kontakta gärna Niklas Henricson, kommunikationschef
0706 72 50 40, e-mail: niklas.henricson@teliasonera.com eller besök vårt nyhetsrum telia.se/media.