Jonas Bengtsson nimitetty TeliaSoneran lakiasiainjohtajaksi

TeliaSoneran lakiasiainjohtaja Jan Henrik Ahrnell on päättänyt jättää tehtävänsä lakiasiainjohtajana. Hänen seuraajakseen on nimitetty Jonas Bengtsson Tele2:sta.

– Olen erittäin iloinen, että olemme saaneet palkattua Jonas Bengtssonin TeliaSoneraan. Hänellä on laajaa kokemusta lakiasiaintoimintojen kehittämisestä ja johtamisesta vaativissa kansainvälisissä ympäristöissä, sanoo TeliaSoneran tuleva toimitusjohtaja Johan Dennelind.


– Jan Henrik Ahrnell siirtyy neuvonantajan rooliin. Laaja kokemus, jonka hän on saanut toimiessaan 14 vuotta TeliaSoneran lakiasiainjohtajana, tulee olemaan arvokasta konsernin avainprojekteissa.


Jonas Bengtssonilla on oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta ja yli kymmenen vuoden kokemus lakiasiainjohtajan tehtävistä televiestintäalalla. Hän on ollut Tele2:n palveluksessa vuodesta 2007, ja sitä ennen hän toimi vastaavissa tehtävissä Telenor Sverigessä ja Utforsilla.


Jonas Bengtsson aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2014 alussa.
     


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 15.8.2013 klo 10.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.