TeliaSoneras dotterbolag Yoigo och spanska Telefonica ingår nätsamarbete för att erbjuda fler kunder bättre tjänster

TeliaSoneras spanska dotterbolag Yoigo har ingått en rad avtal med Telefonicas spanska dotterbolag Movistar, vilket innebär att Yoigo kommer erbjuda sina kunder en integrerad fast-mobil tjänst. Dessutom kommer Movistar erbjuda sina kunder bättre och snabbare mobilsurf över Yoigos 4G-nät.

I enlighet med avtalet ges Yoigo möjlighet till distribution av Telefónicas fasta tjänster. Detta innebär att Yoigo kan erbjuda sina kunder en integrerad fast-mobil tjänst - ett kombinationspaket med fast telefoni och bredband tillsammans med ett eller flera mobila abonnemang, till ett fast pris och med endast en faktura. Tjänsten, som Yoigo kommer att sälja i alla sina försäljningskanaler, inkluderar Yoigos egna mobila tjänster och Telefónicas fasta tjänster för telefoni och bredband, både ADSL och fiber.


Nätsamarbetet ger samtidigt Telefonica tillgång till Yoigos 4G-nät. Yoigo var den första operatören i Spanien att tillkännage lanseringen av 4G-tjänster och 4G lanserades i Madrid i juli. I slutet av 2013 kommer Yoigos 4G-nät att vara tillgängligt för 48 procent av den spanska befolkningen och nätet kommer att fortsätta att växa under 2014. Detta är det största 4G-nät som tillkännagivits i Spanien och kommer nu även att finnas tillgängligt för Movistars kunder. För att säkra hastigheten i 4G-nätet, kommer Yoigo nyttja Telefonicas transmissionskapacitet till sina 4G-sajter.


Som en del av nätsamarbetet har också avtalet om nationell roaming, som undertecknades 2008, förlängts till 2016. Det innebär att Yoigo kan använda Telefonicas 2G- och 3G-nät och därmed erbjuda mobiltelefoni över hela Spanien.


Parallellt med ovan nämnda avtal har Yoigo och Telefonica ingått ett avtal med Abertis Telecom om övertagandet av mobilmaster från Yoigo och Telefonica för ökad kostnadseffektivitet. Avtalet förväntas verkställas i fjärde kvartalet 2013 och ge en försäljningsintäkt på 60-70 miljoner euro för Yoigo samt reducera framtida rörelsekostnader.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-08-01 kl 14.15.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.