TeliaSonera lämnar Nepal Satellite, fokuserar på Ncell i Nepal

TeliaSonera har nått en överenskommelse om att sälja tillbaka sitt indirekta innehav i Nepal Satellite, en regional operatör i Nepal, till Zhodar Investment. Under det senaste året har osäkerheten när det gäller den regulatoriska och legala miljön för konsolidering och beviljande av licenser i landet ökat. Att fullfölja ett förvärv av Nepal Satellite bedöms därför inte vara regulatoriskt möjligt.

Överenskommelsen gör att TeliaSonera kan koncentrera sig på Ncell, vilket minskar den affärsmässiga risken och komplexiteten i TeliaSoneras totala engagemang i Nepal.


I samband med försäljningen kommer TeliaSonera att redovisa en förlust på cirka 0,4 miljarder kronor. Nepal Satellites verksamhet är så begränsad att koncernens resultat- och balansräkning inte påverkas av att bolaget upphör att konsolideras.


Teliasoneras effektiva ägande på 57 procent i Nepal Satellite är ett resultat av förvärv under 2011 och 2012. Syftet med förvärvet var att stärka TeliaSoneras verksamhet i Nepal med ett kompletterande varumärke.


Norton Rose Fulbright, K&L Gates, och UBS har varit huvudrådgivare i transaktionen som väntas vara slutförd inom en månad.TeliaSonera är huvudägare i mobiloperatören Ncell som är Nepals största mobiloperatör, med omkring 10 miljoner abonnemang. Omsättningen i Ncell var 2,7 miljarder kronor 2012.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.