Kenneth Boström blir ny vd för TeliaSonera Finance

Kenneth Boström har utsetts som vd för TeliaSonera Finance AB. Han efterträder John Rydberg som går till Dialect där han tar över som vd.

TeliaSonera Finance är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera och erbjuder finansiering och paketering av hårdvara och tjänster till TeliaSoneras kunder.


– John Rydberg har gjort en stark insats på TeliaSonera Finance och har framgångsrikt byggt upp verksamheten till att vara en viktig del av TeliaSoneras affärer. Han väljer nu att gå vidare i sin karriär. Dialect är en viktig partner till oss och det betyder att vi kommer fortsätta ha en nära relation med John men i en annan roll, säger Sverker Hannervall, chef för TeliaSonera Företagstjänster.


Kenneth Boström har en lång karriär inom TeliaSonera och har under det senaste året arbetat med att bygga upp Project & Portfolio Management för TeliaSoneras bredbandsverksamhet.


– Kenneth Boström har gedigen erfarenhet av sälj, han är en duktig ledare och skicklig affärsman och förstår TeliaSonera Finance affär. Kenneth har vad som krävs för att ta TeliaSonera Finance nästa steg med ett ännu större fokus på sälj, säger Sverker Hannervall.


Kenneth Boström tillträder sin nya tjänst på måndag den 3 februari.


Om TeliaSonera Finance
TeliaSonera Finance AB är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera och ett auktoriserat kreditmarknadsbolag med tillstånd från FI (svenska Finansinspektionen). Företaget är verksamt i Norden och Baltikum. TeliaSonera Finance erbjuder finansiering och paketering av hårdvara och tjänster till TeliaSoneras kunder på ett kostnadseffektivt, miljöriktigt och säkert sätt.
      


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.