TeliaSoneras bokslutskommuniké 2013

TeliaSoneras bokslutskommuniké januari-december 2013 offentliggörs torsdagen den 30 januari 2014, cirka kl 07.00. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.com inför press- och analytikerkonferensen.

Torsdagen den 30 januari 2014


Press- och analytikerkonferens
Tid:
10.30 CET
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm


TeliaSoneras VD och koncernchef Johan Dennelind och Christian Luiga, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör presenterar bokslutskommunikén januari-december 2013.


Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.


Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.com.


Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.


Telefonnummer:                   
+46 8 503 364 34, 0200 890 171


Kod:              
35572613


Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.


Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 5 februari 2014.


Telefonnummer:                   
+44 (0) 1452 550 000


Kod:                                   
35572613


  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TLSN_Media.


  
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.