Uppdatering TeliaSoneras köp av Tele2 i Norge

Tele2-ägda Mobile Norway, som TeliaSonera är på väg att köpa, har ingått avtal om att hyra frekvenser av Ice Communication Norge. Som en del i avtalet köper Ice delar av Tele2:s mobilinfrastruktur.

– Detta är mycket positivt för konkurrensen på den norska marknaden. Den politiska målsättningen att det ska finnas tre mobilnät säkras, samtidigt som Tele2:s kunder får nättillgång fram till våren 2015 då trafiken flyttas över till vårt nät, säger August Baumann, vd för TeliaSonera i Norge.


Genom att hyra frekvenser garanteras nättillgången för Tele2:s kunder i en övergångsfas, tills konkurrensmyndigheten har beslutat om TeliaSonera får köpa Tele2:s norska verksamhet, där Mobile Norway ingår.


Försäljningen av delar av mobilinfrastrukturen bidrar också till att det även framöver finns tre nät på den norska marknaden. Även den transaktionen hänger på att TeliaSoneras norska köp får godkänt.


TeliaSonera meddelade i juli i år att det köper Tele2 i Norge för 5,1 miljarder svenska kronor. Samtidigt garanterade bolaget 4G-täckning till 98 procent av den norska befolkningen innan utgången av 2016. Det är två år snabbare än tidigare förpliktelser och blir möjligt tack vare de samordningsfördelar som TeliaSonera ser genom köpet av Tele2 Norge.


TeliaSonera har inte varit delaktigt i samtalen mellan Ice och Tele2.

   
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.