Förändringar i TeliaSoneras koncernledning

Åke Södermark, Senior Vice President och Chief Information Officer, har valt att lämna TeliaSoneras koncernledning vid årsskiftet. Han arbetar i bolaget fram till den 1 april då han går i pension.

– Jag är glad över att Åke Södermark blir kvar de kommande månaderna och fortsätter det viktiga arbetet med att införa vår nya teknikorganisation. Efter 39 år i IT-branschen förstår jag att han vill trappa ned, säger TeliaSoneras vd och koncernchef Johan Dennelind.


Åke Södermark har suttit i TeliaSoneras koncernledning i sex år. Han kommer nu gradvis att trappa ned inför pensionen och lämnar alla sina uppdrag, inklusive sin plats i koncernledningen vid årsskiftet. Åke Södermark har arbetat aktivt med att ta fram och införa TeliaSoneras nya teknikorganisation.


– Jag står bakom vår nya strategi och verksamhetsmodell och vill därför stanna kvar tills vi har implementerat vår nya teknikorganisation, säger Åke Södermark.


Åke Södermark kommer inte att ersättas i koncernledningen. Sverker Hannervall, Chief Technology Officer och Senior Vice President, får ansvar för Åke Södermarks ansvarsområden. TeliaSoneras koncernledning har efter denna förändring elva medlemmar.


  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.