TeliaSonera AB lånar upp 4 miljarder SEK i obligationsmarknaden

Idag emitterade TeliaSonera en 5-årig obligation om 4 miljarder SEK, med förfall i december 2019, inom ramen för befintligt 12-miljarder euro EMTN-program (Euro Medium Term Note). Räntekostnaden blev 1,185 procent per år motsvarande Mid-swaps +53 räntepunkter.

– Vi är glada att vi återigen ser möjligheten att finansiera oss på den svenska obligationsmarknaden på attraktiva nivåer, säger Christian Luiga, finansdirektör TeliaSonera.


Transaktionen genomfördes gemensamt av SEB och Handelsbanken.