Preliminärt besked om TeliaSoneras köp av Tele2

Norges konkurrensverk, Konkurransetilsynet, har idag meddelat att det har invändningar mot TeliaSoneras köp av Tele2s norska verksamhet. TeliaSonera ska nu sätta sig in myndighetens synpunkter och återkomma med svar senast den 22 december.

– Vi och myndigheten gör olika bedömningar av vad som gagnar konkurrensen och gynnar kunderna. Nu ska vi granska beskedet noga och därefter fortsätter dialogen med Konkurransetilsynet, säger Robert Andersson, chef för region Europa i TeliaSonera.


TeliaSonera har fram till den 22 december på sig att svara på Konkurransetilsynets synpunkter. Därefter kommer myndigheten att göra ytterligare en värdering baserat på parternas svar.


TeliaSonera meddelade i juli att bolaget avser att köpa Tele2 Norge för 5,1 miljarder kronor. Samtidigt garanterade bolaget 4G-täckning till 98 procent av den norska befolkningen i slutet av 2016, två år tidigare än vad som krävs - förutsatt att förvärvet godkänns av konkurrensmyndigheten. Snabbare utrullning av 4G blir möjlig genom de stordriftsfördelar som förvärvet av Tele2 Norge innebär.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2014 kl 12:10.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.