Hélène Barnekow utsedd till chef för enheten Commercial

Hélène Barnekow har utsetts till chef för enheten Commercial i TeliaSoneras nya organisation som träder i kraft 1 april. Hélène Barnekow kommer bland annat att ansvara för TeliaSoneras globala produkter, affärer samt driva nya innovativa koncept för TeliaSoneras kunder. Hélène Barnekow kommer att ingå i TeliaSoneras koncernledning.

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Hélène Barnekow till TeliaSonera. Hon har en passion för IT- och telekombranschen och lång erfarenhet från ledande positioner i internationella organisationer där starka varumärken, kundfokus och innovationskultur har varit avgörande, säger Johan Dennelind, TeliaSoneras vd och koncernchef.


Hélène Barnekow kommer att ansvara för att etablera den nya enheten Commercial med ansvar för TeliaSoneras globala produktportfölj, affärer, kundupplevelse och varumärkesarkitektur. Hon kommer även att ingå i styrelsen för TeliaSonera International Carrier, som är en del av enheten Commercial. I uppdraget ingår också att hålla ihop arbetet på alla TeliaSoneras marknader för att utveckla och driva nya innovativa koncept för TeliaSoneras kunder.


– Vi möter miljontals kunder varje dag. Hélène och hennes team kommer att ha en nyckelroll för vår globala affär och produkter och samtidigt säkerställa att vi verkligen ger våra kunder den bästa tänkbara upplevelsen på alla våra marknader, säger Johan Dennelind.


Hélène Barnekow är 49 år och har mångårig erfarenhet från IT-och telekombranschen. Hon kommer närmast från EMC i Boston där hon arbetat som Worldwide Field & Partner Marketing. Hélène Barnekow kommer att ingå i koncernledningen, rapporterar direkt till Johan Dennelind och tillträder den 1 april.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-02-14 kl 10.45.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.