Nederländska TeliaSonera-bolag föremål för förundersökning

Två av TeliaSoneras nederlänska holdingbolag, TeliaSonera UTA Holding B.V. och TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V., är föremål för en förundersökning avseende mutbrott och penningtvätt. De båda bolagen äger bland annat TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan.

De nederländska myndigheterna har genomfört husrannsakningar hos företagen under dagen den 11 mars för att få tillgång till dokument. TeliaSonera samarbetar fullt ut med myndigheterna. TeliaSonera har idag inte några ytterligare detaljer kring utredningen.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.