TeliaSonera köper AinaComs konsument- och fastnätsverksamhet

TeliaSoneras finländska dotterbolag TeliaSonera Finland Oyj (Sonera) har tecknat avtal om förvärv av AinaComs konsument- och fastnätsverksamhet. Avtalet stärker Soneras position på den finländska marknaden. Totalt uppgår köpeskillingen till 47 MEUR på skuldfri basis.

AinaComs konsumentverksamhet omfattar cirka 15 900 bredbandsabonnemang i det fasta nätet, 9 000 fasta telefoniabonnemang, 29 000 kabel-tv-abonnemang och 10 000 mobilabonnemang.


– Med avtalet stärker Sonera sin position i Tavastehusregionen och intensifierar samarbetet med AinaComs återstående verksamhet inom företagssegmentet. Framöver kommer AinaComs privatkunder att kunna välja sina tjänster ur Soneras omfattande utbud av fastnäts-, bredbands-, tv- och mobiltjänster, säger Valdur Laid, som utnämnts till vd för TeliaSonera Finland från och med den 1 april, 2014.


Avtalet omfattar även AinaComs fasta nät och därtill hörande tillgångar. Omsättningen för den köpta verksamheten var cirka 16 MEUR år 2013 med en EBITDA på cirka 6 MEUR. Förvärvet förväntas ge upphov till betydande synergier. Genom förvärvet övergår 43 anställda till Sonera.

Handelsbanken Capital Markets har varit TeliaSoneras finansiella rådgivare.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-03-10, kl 0830.