Uppdatering om utredningar av TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan

TeliaSonera har informerats om att det amerikanska justitiedepartementet DOJ (Department of Justice) har en pågående utredning om TeliaSoneras transaktioner i Uzbekistan. DOJ har skickat en begäran till TeliaSonera om att lämna ut handlingar. Dessutom har TeliaSonera mottagit en förfrågan från den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC (Securities and Exchange Commission) om att ta fram och lämna över dokument till SEC relaterade till Uzbekistan.


Inom utredningen i Nederländerna, som TeliaSonera meddelade i ett pressmeddelande den 12 mars, har nederländska myndigheter begärt att få säkerhet för eventuella krav de kan komma att ha gentemot TeliaSonera UTA Holding B.V. Enligt de uppgifter vi har idag uppgår kravet på säkerhet till mellan 10 och 20 miljoner euro.


– Den gemensamma nämnaren för våra kontakter med myndigheter är att vi tillfrågats om information om TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan och dokument med anknytning till dessa. Teliasonera samarbetar fullt ut med alla myndigheter, precis som vi gör med den svenska åklagaren, i syfte att få full klarhet i dessa frågor, säger TeliaSoneras kommunikationsdirektör Peter Borsos.


Förra året gav TeliaSoneras styrelse den internationella advokatfirman Norton Rose Fulbright i uppdrag att genomföra en grundlig genomgång av de senaste årens transaktioner vad gäller andra delar av TeliaSoneras euroasiatiska verksamhet. Dessutom har advokatfirman Mannheimer Swartling genomfört en granskning specifikt av händelserna i Uzbekistan, som presenterades förra året.


TeliaSonera har löpande kommunicerat konsekvenser av det som framkommit i Norton Rose Fulbrights genomgång och har även gjort material tillgängligt för åklagare och revisorer.


  
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på
Twitter @TLSN_Media.


   
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki.
Läs mer på www.teliasonera.com.