Christian Luiga utsedd till ekonomi- och finansdirektör

Den tillförordnade finansdirektören Christian Luiga har i dag utsetts till senior vice president och ekonomi- och finansdirektör på Teliasonera.

”Det gläder mig att Christian Luiga har accepterat att bli finansdirektör på TeliaSonera. Christian har haft rollen som tillförordnad finansdirektör under de senaste fyra månaderna och har gjort ett utmärkt jobb. Christian kan vår verksamhet mycket bra och är väl rustad för att vara med att forma TeliaSoneras framtid. Han är också känd bland våra investerare i egenskap av tillförordnad finansdirektör”, säger Johan Dennelind, TeliaSoneras VD och koncernchef.


Christian Luiga anställdes på TeliaSonera 2009. Han har varit tillförordnad finansdirektör sedan i november 2013. Dessförinnan var han finansdirektör på börsbolagen Teleca AB och Framfab AB.
  


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-04-11, kl. 11.20.


För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.