Förändring i TeliaSoneras valberedning

Niklas Johansson ersätter Magnus Skåninger som svenska statens representant och ordförande i TeliaSoneras valberedning. Niklas är idag finansråd och avdelningschef för avdelningen för kommuner och statligt ägande på Finansdepartementet.


De övriga medlemmarna i valberedningen är Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) samt Marie Ehrling (styrelsens ordförande).