Förändringar på ledande befattningar i Teliasonera

Henriette Wendt har utsetts till chef för Group Corporate Development. Det är en ny funktion i TeliaSoneras koncernledning med ansvar för bland annat strategi, affärsutveckling, fusioner och förvärv i hela koncernen.

Henriette Wendt är idag chef för Corporate Strategy and Participation Management på den schweiziska teleoperatören Swisscom. Hon börjar på Teliasonera senast i slutet av augusti.


– Det gläder mig att kunna meddela att Henriette Wendt blir chef för Corporate Development. Hennes erfarenhet från ledande befattningar inom området strategi och affärsutveckling på Swisscom och Motorola under de senaste tio åren kommer att vara mycket värdefull för Teliasonera framöver, säger Johan Dennelind, TeliaSoneras VD och koncernchef.


Idag meddelas också att Karin Eliasson har beslutat sig för att lämna sin befattning som chef för Group Human Resources för ett nytt uppdrag. Rekryteringen av hennes ersättare pågår.


– Jag tackar Karin Eliasson för hennes insatser genom åren och önskar henne all lycka i framtiden, säger Johan Dennelind.


Dessutom har Ingrid Stenmark utsetts till chef för CEO Office, som bland annat ansvarar för TeliaSoneras innehav i intressebolagen MegaFon och Turkcell. Ingrid Stenmark har arbetat på företaget i många år och haft flera olika tjänster, inklusive den som tillförordnad chefsjurist hösten 2013. I sin nya roll rapporterar hon direkt till VD, men kommer inte att vara en del av koncernledningen.